Przepisy kulinarne - extra.smaczny.pl


Regulamin serwisu smaczny.pl

Definicje:

Serwis - Serwis Internetowy www.smaczny.pl, extra.smaczny.pl oraz forum dostępne pod adresem www.smaczny.pl/forum

Strefa płatna - Część serwisu dostępna pod adresem extra.smaczny.pl

Strefa bezpłatna - Część serwisu dostępna pod adresem www.smaczny.pl oraz forum.

Progmid - Firma Progmid Marcin Chrapka z siedzibą w Ożarowicach przy ulicy Niwy 21 (NIP: 9691380227)- właściciel Serwisu

Użytkownik serwisu - osoba korzystająca z Serwisu

Zasady ogólne

1. Ostatnia modyfikacja regulaminu miała miejsce 24 lutego 2020 roku.

2. Korzystając z Serwisu użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść aktualnej wersji niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich w Serwisie.

3. Aktualna wersja regulaminu Serwisu dostępna jest pod adresem www.smaczny.pl/regulamin oraz extra.smaczny.pl/regulamin

Polityka prywatności i wysyłanie emaili

4. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika na stronach Serwisu będą wykorzystywane przez firmę Progmid tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością Serwisu oraz nigdy i pod żadnym pozorem nie będą udostępniane osobom trzecim. W szczególności dotyczy to adresu email podawanego przy zapisywaniu do serwisu oraz do gazetek emailowych.

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

5. Wszystkie materiały (a więc w szczególności przepisy, artykuły i zdjęcia) zawarte zarówno w Strefie płatnej jak i bezpłatnej stanowią własność Serwisu. Zabrania się wykorzystywania ich w celach komercyjnych.

6. Użytkownik ma prawo do wydruku i korzystania z materiałów zawartych w Serwisie jedynie na własny użytek.

7. Serwis nie odpowiada i za materiały zamieszczone w Serwisie przez użytkowników (a więc w szczególności przepisy, komentarze, oceny i zdjęcia). Serwis kontroluje wymienione wcześniej materiały pod względem ich zgodności z prawem oraz panującą etykietą internetową (w szczególności usuwa wulgarne lub pisane dla żartu komentarze i przepisy). Serwis zastrzega sobie także prawo usunięcia dowolnego materiału bez podania przyczyny. W szczególności Serwis zastrzega sobie możliwość usuwania treści niezgodnych z zasadami prawa oraz współżycia społecznego.

8. Użytkownik zamieszczając w serwisie dowolne materiały (a więc w szczególności przepisy, komentarze i zdjęcia) oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem praw do tych materiałów (materiały nie stanowią plagiatu).

9. Użytkownik zamieszczając w serwisie materiały oświadcza, że Serwis może nimi dysponować, a więc zamieszczać je na stronach Serwisu, a także dokonywać w nich odpowiednich korekt, ale tylko w zakresie edycji graficznej ich wyglądu, poprawy ewentualnych błędów ortograficznych i stylistycznych (dotyczy tylko treści przepisu). Nie będą dokonywane żadne merytoryczne zmiany treści dostarczonej przez użytkownika.

10. Przepisy i zdjęcia dostarczone przez Użytkowników serwisu będą prezentowane tylko w Strefie płatnej, chyba, że zarówno Użytkownik jak i Serwis wyrażą zgodę na prezentację ich w Strefie bezpłatnej.

11. Jeżeli Użytkownik chce użyć materiałów zawartych w Serwisie w celach komercyjnych musi uzyskać zgodę właścicieli Serwisu.

12. Prezentacja zawartości Serwisu w innym serwisie internetowym za pomocą technologii ramek jest zabroniona.

13. Serwis stara się o najwyższą jakość materiałów w nim zamieszczonych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie (w szczególności za jakość potraw wykonanych na podstawie przepisów oraz porad zawartych w Serwisie)

Korzystanie ze Strefy płatnej

14. Użytkownik uzyskuje dostęp do Strefy płatnej po rejestracji oraz opłaceniu abonamentu. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać swój aktywny adres email. Do korzystania z konta uprawniony jest wyłącznie użytkownik, który konto założył. Dostęp jest uaktywniany niezwłocznie po wpłynięciu potwierdzenia opłacenia abonamentu.

15. Wysokość abonamentu może zostać obniżona po wprowadzeniu kodu promocyjnego, który Serwis może udostępnić Użytkownikowi.

16. Użytkownik Strefy płatnej ma dostęp do szeregu nowych opcji niedostępnych w części bezpłatnej (w szczególności ma możliwość dodawania przepisów do Serwisu)

17. Serwis zobowiązuje się do przedłużenia czasu trwania abonamentu Użytkownika, co najmniej o dwukrotność czas wystąpienia ewentualnej przerwy w dostępie do Serwisu dłuższej niż 12 godzin.

18. Uzyskanie dostępu do Strefy płatnej nie powoduje uzyskania przez Użytkownika jakichkolwiek praw do materiałów tam zamieszczonych.

19. Użytkownik w każdej chwili może przedłużyć czas trwania abonamentu.

20. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi czynnik trzeci.

21. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności zarówno Strefy płatnej jak i bezpłatnej. Zmiany w Strefie płatnej nigdy nie będą stanowiły ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

22. Serwis zabrania zamieszczania przez Użytkowników materiałów: sprzecznych z prawem, niezgodnych z treścią serwisu.

23. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Obsługiwane kanały płatności: karty kredytowe (VISA, MasterCard, EuroCard, JCB, Diners Club), mTransfer (mBank), Płacę z Inteligo (konto Inteligo), MultiTransfer (MultiBank), Przelew24 (BZWBK), ING Bank Śląski, SEZAM (Bank BPH SA), Pekao24 (Bank Pekao S.A.), Millennium - klienci korporacyjni, Przekaz/Przelew bankowy, Deutsche Bank PBC S.A., Kredyt Bank S.A. (KB24), iPKO (Bank PKO BP), Lukas Bank, Płać z Nordea, Przelew z BPH, Citi Handlowy, Moje Rachunki, mPay - płatność telefonem komórkowym, InvestBank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, Zapłać w Żabce, BNP Paribas Fortis, Volkswagen Bank Polska, PayPal.

24. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy w dowolnym momencie trwania abonamentu bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy zwrotowi podlega pełna kwota abonamentu.

25. W każdej chwili trwania abonamentu użytkownik może zgłosić reklamację. Progmid ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż 14 dni po zgłoszeniu.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

26. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

27. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

28. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

29. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

30. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Regulamin serwisu
Polityka cookies
© Copyright 2022 Smaczny.pl
Płatności online obsługuje Dotpay